CZ | EN

Detailed Legal Excellence

Detail
Kontakt SALAJKA & PARTNERS

Kontakt

PRAHA:
SALAJKA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Hlubočepská 1156/38b
152 00 Praha 5
Česká republika
ZLÍN:
SALAJKA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Příkrá 441
760 01 Zlín 1
Česká republika
IČ:
036 49 474
DIČ:
CZ03649474

Společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 235586

Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu (CZK):
2111033875/2700
Telefon:
+420 602 636 939
e-mail:
office@salajkapartners.com
www:
www.salajkapartners.com

Česká advokátní komora byla pověřena mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka www.cak.cz.